Bilder

Bilder
Mange ulike båttyper ble bygget og brukt. Foto: Alf E. Hansen

mandag 23. mars 2015

Alta Kvenforening med egen blogg

Under siste årsmøte ble det vedtatt at Alta Kvenforening skulle opprette egen blogg.
Hensikten med bloggen, er å markedsføre selve kvensaken på bredest mulig måte, samt å bidra til økt aktivitet og oppslutning. I tillegg vil vi holde alle oppdatert om hva som skjer på Kvenstua i Alta.

Bloggen er nå under utforming, og vil bli komplettert og driftet så snart alle elementer er på plass.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar